Nemovitostní transakce jsou vždy transakcemi významnými, předejděte proto případným komplikacím a sporům včasnou kontrolou smluv.