V jakých oblastech práva vám mohu pomoci

Nemovité věci 

  • převody nemovitých věcí
  • revize kupních smluv
  • prohlášení vlastníka 
  • zápisy věcných práv do katastru

Korporátní a obchodní právo

  • zakládání společností
  • valné hromady 
  • smluvní a firemní agenda